Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Σχετικά με τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους τρίτεκνους

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους σχετικά με θέματα αδειών στις μονογονεϊκές οικογένειες. 
Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 στους εργαζόμενους(-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο(-η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Επίσης, γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω των αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συννενόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

Μπορείτε να το βρείτε στο επίσημο site του υπουργείου εργασίας http://www.ypakp.gr/ στη διαδρομή Γ.Γ.Α. » Θέματα » Εργασιακά » Αδεια Μισθωτών » Αδεια Γονική

Επίσης ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι το Σωματείο καταβάλει προσπάθεια να κοινοποιηθεί με επίσημο τρόπο (πχ. με την έγγραφη πιστοποίηση της καθυστέρησης της μισθοδοσίας απ' την Εταιρεία) σε τράπεζες, ΔΕΚΟ κλπ ώστε να σταματήσουν ενοχλήσεις μέσω τηλεφώνου από εισπρακτικές εταιρείες, σαν ένα μέτρο έστω ανακούφισης από τη συνεχιζόμενη απληρωσιά στην οποία μας έχει οδηγήσει η εργοδοσία.