Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Όλοι στην 24ωρη Απεργία την Παρασκευή στις 8 Ιουλίου

Ανακοίνωση του Σωματείου Β. Ελλάδος 
για την 24ωρη Απεργία την Παρασκευή 8 Ιουλίου 
που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της 1/7/2016