Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Η παρέμβαση του Σωματείου στο δικαστήριο στην αίτηση εξυγίανσης-μεταβίβασης της Εταιρείας

Το Σωματείο Β. Ελλάδας έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων, παρέστη στις 19/10 στο δικαστήριο όπου συζητήθηκε η υπόθεση της Μαρινόπουλος Α.Ε. Στα πλαίσια της διαδικασίας κατέθεσε έγγραφο ("κύρια παρέμβαση", είναι ο σχετικός νομικός όρος) με το οποίο ζήτησε την πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων μας (καμία απόλυση, καμία δυσμενής μεταβολή όρων εργασίας κ.α.) κατά τη μετάβαση στη νέα εταιρεία.

Για το σκοπό αυτό δημοσιεύουμε απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σωματείου, με το οποίο εξουσιοδοτήθηκε η νομική σύμβουλος του Σωματείου, δικηγόρος Αθηνών κ. Χαρίκλεια Μαρκατσέλη ώστε να ασκήσει κύρια παρέμβαση στο δικαστήριο όπου συζητήθηκε η Αίτηση Εξυγίανσης-Μεταβίβασης της Εταιρείας την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016.

Εδώ το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF


Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι και το Σωματείο δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Άσχετα με την όποια νομική μορφή της νέας Εταιρείας και το όνομα του μελλοντικού εργοδότη, σταθέρη πυξίδα παραμένουν οι ανάγκες και τα συμφέροντά μας, που θα προασπίσουμε με κάθε μέσο αν επιχειρηθεί να πληγούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Συνεχίζουμε με ενοτητά και αλληλεγγύη μεταξύ μας σε καταστήματα, αποθήκες, γραφεία κλπ