Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημέρωση για τις μειώσεις/παρακρατήσεις στη μισθοδοσία

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι τα μειωμένα ποσά που έλαβαν στις τελευταίες μισθοδοσίες (που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έφτασαν και τα 50-100 ευρώ) έχουν να κάνουν με τρεις παράγοντες, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, την αύξηση του φόρου μισθωτών υπηρεσίων, και την εισφορά αλληλεγγύης. Το ασυνήθιστα μεγάλο ποσό στη μισθοδοσία Ιουλίου έγινε και λόγω της αναδρομικής παρακράτησης για το μήνα Ιούνιο.